Imam Ibnu Asakir, Imam al-Khatib dan Imam al-Hafiz al-Mizzi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi: "Apabila akhir umat ini melaknat (generasi) awalnya, maka hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu pada ketika itu menzahirkan ilmunya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut seumpama seseorang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepada (Sayyidina) Muhammad SAW!!!"

Thursday, December 2, 2010

Al-Quran (The Holy Book of Muslims)

Al-Quran (The Holy Book of Muslims)

Al-Quran merupakan kitab suci kita sebagai seorang muslim. Sesiapa yang tidak memepercayai Al-Quran telah mempertikaikan kekuasaan Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan menjadi rujukan utama para ulama’ dalam membuat sebarang fatwa dan keputusan. Ulama’ ini penting dalam urusan negara kerana ilmu agama mereka boleh menguruskan sesuatu negara atau kerajaan. Islam kan Ad-Din… Segala yang menjadi asas perundangan dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah.

Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah yang melengkapkan semua syariat yang terkandung dalam kitab agama samawi yang terdahulu. Zabur yang diturunkan Allah kepada Daud, Taurat yag diturunkan kepada Musa, Injil yang diturunkan kepada Isa Al-Masih telah lengkap dengan turunnya Al-Quran. Syariat dan peraturan yang terkandun dalam semua kitab tersebut telah disempurnakan dan dilengkapkan dengan Al-Quran. Jadi, patutkah orang yang mengetahui akan hal ini terus menjadikan ketiga-tiga kitab tadi sebagai panduan hidup?

Al-Quran diturunkan dengan mempunyai 114 surah, 30 juzu’ dan 6666 ayat. Kenapa perlu meragui keterangan yang ada pada Al-Quran? Al-Quran disusun oleh beberapa orang sahabat nabi dan para peghafaz Al-Quran. Antaranya, Saidina Uthman ibn Affan, Zaid ibn Sabit dan beberapa penghafaz Al-Quran. Uthman ibn Affan merupakan seorang yang dijamin Rasulullah S.A.W. sebagai salah seorang ahli syurga. Zaid ibn Sabit pula merupakan seorang peghafaz Al-Quran yang kuat daya ingatan. Kenapa perlu meragui Al-Quran ini? Tidak mungkin kedua-dua orang yang menjadi tunjang dalam pembukuan ini menyelewengkan dan memalsukan Al-Quran yang juga disebut Kalam Allah yang Maha Suci.

No comments:

CORETAN